• ZADZWOŃ
  • +48 698100895

Oferta

Zapraszam do zapoznania się i skorzystania z poniższej oferty. Zakres współpracy i oddziaływania jest każdorazowo indywidualnie dopasowywany. W celu doprecyzowania szczegółów proszę o kontakt.   

- sesje indywidualne 

Rozwiń swój potencjał i rozpocznij trening mentalny. Indywidualne konsultacje psychologiczne ze sportowcami/szkoleniowcami/sędziami. Wdrażanie treningu mentalnego w praktykę. Współpraca polegająca na zwiększeniu skuteczności sportowej. W  ofercie również wsparcie dla zawodników w kryzysowych etapach swojej kariery takich jak np. okres przechodzenia na "emeryturę sportową", współpraca w celu przyspieszenia powrotu do zmagań sportowych w trakcie rekonwalescencji po odniesionej kontuzji, przejście z poziomu juniora do zmagań wśród seniorów czy przygotowanie mentalne do wyjazdu zagranicę. Oferuję również pomoc w  leczeniu wypalenia zawodowego czy depresji u sportowców. Sesje bezpośrednie bądź online.

- sesje grupowe (współpraca z drużynami)

Oferta oparta na oddziaływaniach grupowych przy pomocy dopasowanych zajęć, ćwiczeń i warsztatów. Mająca na celu budowę team spirit zespołu. Głównym obszarem pracy jest poprawa komunikacji w zespole, spójności grupy, integracji i umiejętności wyznaczania celów. Wprowadzone zostaną poszczególne elementy treningu mentalnego. 

- przygotowanie mentalne do zawodów

Mentalne przygotowanie zawodnika bądź drużyny do nadchodzących zmagań sportowych.  

- e-sport (oferta dla zawodników sportów on-line)

Trening mentalny skierowany do zawodników sportów on-line. Indywidualnie dopasowany. Kompleksowy zakres współpracy. 

- szkolenia

Szkolenia w zakresie psychologii sportu. Możliwość realizacji praktycznych zajęć treningowych w zakresie poprawy funkcji psychomotorycznych (np. czas reakcji, koordynacja przestrzenno-wzrokowa) oraz poznawczych (np. koncentracji uwagi) w naturalnych warunkach startowych! Usługa indywidualnie dopasowana do uprawianej dyscypliny sportu. Przeznaczona dla trenerów, zawodników, sędziów.

- edukacja

Przeprowadzanie zajęć, wykładów, warsztatów dla trenerów, zawodników, rodziców młodych adeptów sportowych z obszaru psychologii sportu. 

- oferta dla klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych

Kompleksowy zakres działania, zawierający pracę indywidualną z zawodnikami, sztabem trenerskim i medycznym, jak i oddziaływania grupowe, skierowane ku zmaksymalizowaniu efektów działania w każdej płaszczyźnie klubowej. 

 

Możliwość współpracy z zawodnikiem za pomocą różnych form kontaktu, w zależności od sytuacji i indywidualnego zapotrzebowania: kontakt bezpośredni, telefoniczny, skype, whatsapp, komunikator, e-mail. 

Współpraca:

trening-personalny          

follow us

Copyright ©2022PRO Sport Support Bartosz Pietruszewski. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Created by: Weben.pl